Traukite nuotrauką, kad pamatytumėte kitą

Kas yra interneto srauto dalijimo koeficientas?

Kas yra interneto srauto dalijimo koeficientas?

Paprastai prie vienos interneto linijos yra prijungiama keletas skirtingų naudotojų, visų jų interneto sutartyse nurodomas maksimalus interneto greitis. Tačiau tais atvejais, kai visi prie linijos prijungti naudotojai vienu metu siunčiasi duomenis iš interneto, tinklo linija gali būti perkrauta ir dėl to nutrūkti ryšys. Tam, kad taip neatsitiktų, interneto greitis yra laikinai sumažinamas. Kiek jis gali būti sumažintas, priklauso nuo srauto dalijimo koeficiento, t. y. maksimalus interneto plano greitis dalijamas iš koeficiento.

Pavyzdžiui, jei sutartyje nurodyta, kad interneto greitis yra 10 Mb/s, o jo dalijimo koeficientas nurodytas 1:2, tuomet minimalus įmanomas duomenų siuntimo greitis yra 5 Mb/s.  

Pastaba. Srauto dalijimas veikia tada, kai bendras naudotojų tarptautinio interneto srautas pradeda viršyti paslaugai skirto tarptautinio kanalo srautą.

Svarbu. Interneto greitis pagal maksimalų srauto dalijimo koeficientą sumažinamas itin retais atvejais. Dažniausiai interneto greitis nėra mažinamas visai arba jam riboti taikomas žymiai mažesnis koeficientas.